Ponad słowami 3 podręcznik do nauki polskiego

Do zrozumienia danej epoki niezwykle ważne staje się osadzenie jej w danym kontekście, a to pomaga znajomość istniejących zdarzeń historycznych. Podręcznik szkolny ponad słowami 3 idealnie odpowiada na taką właśnie potrzebę. Publikacja zawiera liczne infografiki zawarte podręczniku, które mają za zadanie ułatwić wizualne ułożenie wiedzy w głowie. Literackie teksty są poddane analizie oraz opatrzone wnikliwymi komentarzami, które mają za zadanie podkreślić najważniejsze kwestie. Są one niezwykle ważne podczas pisania egzaminu maturalnego. Podręcznik stanowi kolejną część z całej serii podręczników ponad słowami. Wydaniem tego podręcznika zajęła się firma Nowa Era. Jest to jeden z najbardziej doświadczonych wydawnictw  podręczników szkolnych w Polsce. Publikacja zawiera informacje zarówno z zakresu podstawowego, jak i z zakresu rozszerzonego, które musi spełniać podręcznik według najnowszej podstawy programowej. Podręcznik ponad słowami 3 został napisany przez Joanne Kościerzyńską, Annę Cisowską, Małgorzatę Matecką, Aleksandrę Wróblewską oraz Annę Równy. 

Czy podręcznik ponad słowami 3 rozwija umiejętności ucznia?

Podręcznik ponad słowami 3 pomaga wszystkim uczniom rozwinąć najważniejsze umiejętności retoryczne. Publikacja zawiera liczne wskazówki, które dotyczą tworzenia pisemnych oraz ustnych wypowiedzi niezbędnych na tym etapie kształcenia. W podręczniku nie brakuje również miejsca na ćwiczenie podstawowych umiejętności maturalnych jak nauka krytycznej interpretacji tekstu literackiego. 

Elementy ułatwiające naukę zawarte w podręczniku ponad słowami 

Podręcznik ponad słowami 3 zawiera wiele ciekawych elementów mających za zadanie ułatwić uczniom naukę. Publikacja pozwala na pracę z różnymi tekstami od popularnonaukowych po literackie i ikoniczne. Podręcznik ponad słowami 3 wspomaga kształcenie umiejętności niezbędnych na maturze jak interpretacja tekstu. 

Ponad słowami 3 podręcznik dla liceum i technikum

Podręcznik szkolny ponad słowami 3 przeznaczony jest do nauki polskiego dla liceum i technikum. Podręcznik umożliwia uczniom opanowanie w wystarczający sposób materiału Młodej Polski jako jednej z niezwykle burzliwych i niezwykle interesującej epoki w polskiej historii sztuki. Publikacja ma jedno główne zadanie ułatwić uczniom zdanie matury. ponad słowami 3 z księgarni internetowej to podręcznik wydany przez wydawnictwo Nowa Era. Książka zawiera informacje zarówno te z zakresu podstawowego, jak i zakresu rozszerzonego. Autorami podręcznika są Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Kościerzyńska oraz Anna Równy. Podręcznik jest kolejną częścią z całej serii podręczników ponad słowami. Nowa Era jest doświadczonym na rynku wydawnictwem, dlatego tworzy podręczniki, które zwracają na siebie uwagę. 

Karty pracy z podręcznikiem ponad słowami 3

Maturalne karty pracy zamieszczone w podręczniku ponad słowami 3 zapewniają kompleksowe wsparcie podczas kształcenia niezbędnych umiejętności, które są wymagane na maturze. Podręcznik pomaga również w gromadzeniu absolutnie kluczowej wiedzy o obowiązkowych lekturach. Jest to niezwykle ważne podczas przygotowań do egzaminu maturalnego oraz podczas bieżącej pracy. Seria podręczników ponad słowami w bardzo przystępny dla uczniów sposób pokazuje procesy historycznoliterackie z drobnym akcentem na określone ciągłości kulturowe. Podręcznik jest również wsparciem do kształcenia umiejętności maturalnych jak krytycznego czytania tekstu, Interpretacji tekstu lub tworzenia spójnej wypowiedzi. 

Co zapewnia podręcznik ponad słowami 3?

Podręcznik ponad słowami 3 zapewnia komfort podczas pracy dzięki uporządkowanemu materiałowi zawartemu w podręczniku. Publikacja pozwala na pracę z kilkoma różnymi typami treści jak literackimi, ikonicznymi, czy też popularnonaukowymi. 

Ponad słowami 3 podręcznik umożliwiający przygotowanie do matury z języka polskiego

Podręcznik ponad słowami 3 umożliwia uczniom kompleksową naukę do matury. Seria podręczników ponad słowami obrazuje w niezwykły sposób procesy zarówno historyczne, jak i literackie. Podręcznik wskazuje na niewielkie akcenty kultury, które warto wziąć pod uwagę podczas nauki. Publikacja jest wsparciem podczas żmudnego przygotowania się studentów do egzaminu dojrzałości. Podręcznik kształci w uczniach umiejętność krytycznego myślenia oraz czytania tekstu i budowania spójnych wypowiedzi. Podręcznik ponad słowami 3 przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych studentów przygotowujących się do zdania matury na poziomie rozszerzonym. Książka ułatwia opanowanie trudnego tematu z Młodej Polski. Publikacja w bardzo przystępny sposób przedstawia polską sztukę na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Podręcznik ponad słowami 3 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) napisali Anna Równy, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, a także Joanna Ginter. Z kolei wydawcą jest Nowa Era wydawca, który ma ogromne doświadczenie przy budowaniu podręczników szkolnych. 

Główne potrzeby, na jakie odpowiada podręcznik ponad słowami 3

Ponad słowami 3 to podręcznik odpowiadający na wiele potrzeb uczniów skrupulatnie przygotowujących się do zdania matury. Aby zrozumieć kontekst omawianej epoki, podręcznik osadza ją w konkretnych dziejach historycznych. Pomaga w tym infografiki, które potrafią zobrazować omawiany temat. Uczeń z niezwykłą łatwością osadza wydarzenie w swojej głowie, a dzięki temu szybciej zapamiętuje. Teksty zawarte w podręczniku poddawane są skrupulatnej analizie i są opatrzone komentarzami. Ćwiczenie własnej interpretacji tekstów pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. 

Dodatkowe umiejętności, jakie może zyskać uczeń, studiując podręcznik ponad słowami 3

Teksty zawarte w podręczniku poddawane są skrupulatnej analizie i są opatrzone komentarzami. Ćwiczenie własnej interpretacji tekstów pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Podręcznik pomaga również w rozwijaniu umiejętności retoryki niezbędnej podczas budowy wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych.