W konkursie wzięło udział 29 uczestników ze Szkół Muzycznych I stopnia Województwa Świętokrzyskiego.

Podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu i wzięli udział w pracach Jury.

Nauczyciele: Jolanta Płoska, Małgorzata Krąż, Dorota Urbańska-Olczyk, Jolanta Jaroń, Joanna Miszke, Magdalena Trzebińska, Alina Pełka, Stefan Kutrzeba, Krystian Krauz i Jacek Ciołczyk.

W trakcie obrad Jury nasi goście mieli zapewniony posiłek oraz zwiedzali Busko-Zdrój z pokładu Słonecznego Ekspresu. Uwieńczeniem konkursowych zmagań był koncert muzyki współczesnej duo instrumentalnego pianisty Jacka Ciołczyka i flecisty Jarosława Waneckiego. Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Jury Pani Profesor Gabrieli Szendzielorz-Jungiewicz, która prowadzi systematycznie warsztaty Muzyki Współczesnej w naszej Szkole.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i statuetki ufundowane przez Stowarzyszenie VOCE. Najcenniejsze jednak były nagrody przekazane przez Krzysztofa Pendereckiego – płyty i książki z autografami samego Mistrza.

Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Krzysztofa Pendereckiego

Al. Mickiewicza 22

28-100 Busko-Zdrój


szkola@muzyczna.busko.pl

tel. 882 723 419