Ponad słowami 3 podręcznik umożliwiający przygotowanie do matury z języka polskiego

Podręcznik ponad słowami 3 umożliwia uczniom kompleksową naukę do matury. Seria podręczników ponad słowami obrazuje w niezwykły sposób procesy zarówno historyczne, jak i literackie. Podręcznik wskazuje na niewielkie akcenty kultury, które warto wziąć pod uwagę podczas nauki. Publikacja jest wsparciem podczas żmudnego przygotowania się studentów do egzaminu dojrzałości. Podręcznik kształci w uczniach umiejętność krytycznego myślenia oraz czytania tekstu i budowania spójnych wypowiedzi. Podręcznik ponad słowami 3 przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych studentów przygotowujących się do zdania matury na poziomie rozszerzonym. Książka ułatwia opanowanie trudnego tematu z Młodej Polski. Publikacja w bardzo przystępny sposób przedstawia polską sztukę na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Podręcznik ponad słowami 3 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) napisali Anna Równy, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, a także Joanna Ginter. Z kolei wydawcą jest Nowa Era wydawca, który ma ogromne doświadczenie przy budowaniu podręczników szkolnych. 

Główne potrzeby, na jakie odpowiada podręcznik ponad słowami 3

Ponad słowami 3 to podręcznik odpowiadający na wiele potrzeb uczniów skrupulatnie przygotowujących się do zdania matury. Aby zrozumieć kontekst omawianej epoki, podręcznik osadza ją w konkretnych dziejach historycznych. Pomaga w tym infografiki, które potrafią zobrazować omawiany temat. Uczeń z niezwykłą łatwością osadza wydarzenie w swojej głowie, a dzięki temu szybciej zapamiętuje. Teksty zawarte w podręczniku poddawane są skrupulatnej analizie i są opatrzone komentarzami. Ćwiczenie własnej interpretacji tekstów pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. 

Dodatkowe umiejętności, jakie może zyskać uczeń, studiując podręcznik ponad słowami 3

Teksty zawarte w podręczniku poddawane są skrupulatnej analizie i są opatrzone komentarzami. Ćwiczenie własnej interpretacji tekstów pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Podręcznik pomaga również w rozwijaniu umiejętności retoryki niezbędnej podczas budowy wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych.